Algemene voorwaarden

A Gen Veld is eigendom van en wordt beheerd door Vivian en Willem Wijlaars. De beheerder kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een andere gastheer/vrouw of vertegenwoordiger. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van A Gen Veld, Rue de Beusdael 92, 4851 Sippenaeken, België. Met het bevestigen van de reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in A Gen Veld zijn voor rekening van de gebruikers.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerder dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.

Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.

De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de A Gen Veld ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. De administratie van beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

Gasten van A Gen Veld dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

Reservering en bevestiging

De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via de website worden aangegaan. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt A Gen Veld een bevestiging en een betaalverzoek per e-mail, waarna wij uw volledige betaling tegenmoet zien. Dit word dan tevens de definitieve bevestiging. Wij zijn niet in het bezit van een pinautomaat, betalingen graag contant, per bank of per credit card via de website.
Betaling

De verblijfskosten bij A Gen Veld dienen óf wel vooraf te worden overgemaakt o.v.v. naam en reserveringsdatum ofwel bij aankomst contant te worden voldaan. Het BTW tarief bedraagt 6%.

Annulering

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor de vrijgevallen reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden. Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de beheerder:

 • Bij annulering vanaf 48 uur na de bevestiging van de boeking ontvangt de huurder de 50% van de prijs retour.
 • Bij annulering vanaf 4 weken voor de ingangsdatum ontvangt de huurder 25% van de overeengekomen prijs retour.
 • Bij annulering vanaf 7 dagen voor de ingangsdatum ontvangt de huurder 0% van de overeengekomen prijs retour.

De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van de Algemene Voorwaarden afwijken.

Huishoudelijk reglement

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15:00 uur in uw appartement. Op de dag van vertrek dient het appartement om 11:00 uur vrij te zijn.

Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Tijdens het verblijf

 • Gasten dienen geluidsoverlast in en voor het appartement te voorkomen.
 • Gebruik door derden van het appartement is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder overnachten in het appartement.
 • Het appartment dient netjes te worden gehouden.
 • In geval van brand direct de beheerder waarschuwen en 112 bellen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Het branden van kaarsen in de kamer is niet toegestaan.
 • Roken in de appartementen is niet toegestaan.

De appartementen zijn voorzien van rookmelders, brandblussers en blusdekens.

Wij wensen u een prettig verblijf in A Gen Veld!

Scroll naar boven